W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszego liceum uczestniczyli w akcji Narodowe Czytanie, które organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja ta została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo Vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach.
Na rynku w Górznie, wspólnie przeczytaliśmy akt pierwszy „Wesela”, najsłynniejszego utworu Stanisława Wyspiańskiego.