Wykaz Podręczników na rok szkolny 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
KL. I

Lp

Nazwa przedmiotu Tytuł podręcznika Autor podręcznika

1

Język polski „Lustra Świata” , kl. I cz. 1 i 2

A. Janus-Sitarz, W. Bobiński

2

Matematyka Matematyka 1, Zbiór zadań, Nowa Era

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczak

3

Język angielski

Uczniowie dokonują zakupu podręczników po napisaniu testu diagnozującego, i ustaleniem rodzaju podręcznika z nauczycielem prowadzącym.
4

Język niemiecki

Uczniowie dokonują zakupu podręczników po napisaniu testu diagnozującego, i ustaleniem rodzaju podręcznika z nauczycielem prowadzącym.

5

Historia “Poznać przeszłość. Wiek XX” Nowa Era

S. Roszak, J. Kłaczkow

6

Wiedza o społeczeństwie

„Ciekawi świata” Wiedza o społeczeństwie, OPERON M. Batorski
7 Chemia „To jest chemia” Chemia, Nowa Era

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

8

Biologia „Biologia na czasie”, Nowa Era

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski

9

Geografia „Oblicza Geografii” Nowa Era

M. Więckowski, R. Malarz

10

Edukacja dla Bezpieczeństwa „Ciekawi świata” Edukacja dla Bezpieczeństwa

B. Boniek, A. Kruczyński, Ł. Wrycz-Rekowski

11 Fizyka „Odkryć fizykę” Nowa Era

M. Braun, W. Śliwa

12 Religia Moje miejsce w Kościele 1, Wyd. Św. Wojciecha

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej dokonują zakupu podręczników zgodnie z ustaleniami z nauczycielem prowadzącym.