Obchody 11-ego listopada

Dnia 11 listopada wraz ze społecznością Górzna obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym w Górznie. Liturgii przewodniczył proboszcz miejscowej wspólnoty ks. kan. Stefan Maliszewski. Po wspólnej modlitwie zgromadziliśmy się pod pomnikiem upamiętniającym wszystkich walczących w obronie Ojczyzny. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz miasta i gminy pan Tomasz Kinicki. Przedstawiciele władz samorządowych, szkół, policji, straży pożarnej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej złożyli pod pomnikiem kwiaty. Kolejnym punktem obchodów Dnia Niepodległości była Wieczernica Patriotyczna w Gminnym Domu Kultury. Mieszkańcy miasta spotkali się by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Wspólnota naszej szkoły wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie przygotowała Wieczernicę Patriotyczną dla mieszkańców Miesiączkowa. Uroczystość cieszyła się dużą frekwencją. Zgromadzili się dzieci, młodzież wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami.

Related Posts