Spotkanie ws. dopalaczy

Aspirant Sztabowy p. Roman Kamiński z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Brodnicy wspólnie z pracownikiem Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brodnicy, przeprowadzili dziś w naszej szkole spotkanie, które dotyczyło problemów jakie stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze. Młodzież mogła dowiedzieć się o skutkach zażywania dopalaczy, jak również o karach jakie mogą ponieść za posiadanie środków odurzających.

Related Posts