Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W dniu 6 października 2015 r. została zatwierdzona uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obejmującego lata 2016-2020.