Wyjazd Studyjny do Bydgoszczy

W związku z zakończeniem projektu „Alchemia sztuki w górznieńskim kalejdoskopie” uczestnicy projektu wraz z opiekunami, wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bydgoszczy. Jako grupa zostaliśmy