Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji:

Podania należy składać od 22 maja do 19 czerwca 2017, w godz. 8.00 – 15.00;

– w dniach od 23 czerwca do 27 czerwca  do godz. 15.00 należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i pozostałe dokumenty wymagane przez szkołę;

17 lipca – godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;

do 24 lipca – do godz. 15.00 – kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki;

26 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do szkoły;

Dokumenty wymagane przez szkołę:

– podanie, trzy fotografie, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

Related Posts