Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 2019/2020

Klasa I A, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 4-letnie liceum)

Lista osób zakwalifikowanych do klasy I A

 1. Szwedowski Paweł               78,85/100; 67/72; 8/28
 2. Trzciński Władysław            78,05/100; 70/72; 8/28
 3. Kwas Kacper                         47,6/100; 38/72; 0/28
 4. Kowalska Julia                     42,25/100; 47/72; 0/28
 5. Ochocka Oliwia                    39,4/100; 54/72; 0/28
 6. Sobieski Jędrzej                   34,9/100, 38/72, 0/28
 7. Żmijewska Martyna             32/100; 38/72,
 8. Stogowski Sebastian           31,75/100; 53/72; 0/28
 9. Kołodziejska Julia               30,9/100; 8/72
 10. Żbikowski Konrad               30/100; 20/72; 0/28
 11. Sobieski Jakub                     23,65/100; 38/72, 0/28 (zakwalifikowany warunkowo)

 

Klasa I B, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 3-letnie liceum)

Lista osób zakwalifikowanych do klasy I B

 1. Krzemieniewska Julia       61,2/100; 62/72; 18/28
 2. Skarżyńska Julia               58,8/100; 59/72; 0/28
 3. Włodarczyk Piotr               54,2/100; 62/72; 0/28
 4. Pawlak Michał                    44/100; 32/72; 0/28
 5. Kopczyńska Małgorzata    37,2/100; 35/72; 0/28
 6. Matuszewska Wiktoria      35,6/100; 51/72; 25/28
 7. Polewska Patrycja              33,8/100; 20/72; 18/28

Lista osób niezakwalifikowanych do klasy I z powodu braków formalnych.

1. Kozłowska Maja

2. Bronk Anna

3. Miotk Krzysztof

Kandydaci mają możliwość usunięcia braków formalnych podczas rekrutacji dodatkowej, która rozpocznie się 20 lipca 2019 roku.

Related Posts