Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 2019/2020

Klasa I A, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 4-letnie liceum)

Lista osób zakwalifikowanych do klasy I A

 1. Szwedowski Paweł               78,85/100; 67/72; 8/28
 2. Trzciński Władysław            78,05/100; 70/72; 8/28
 3. Kwas Kacper                         47,6/100; 38/72; 0/28
 4. Kowalska Julia                     42,25/100; 47/72; 0/28
 5. Ochocka Oliwia                    39,4/100; 54/72; 0/28
 6. Sobieski Jędrzej                   34,9/100, 38/72, 0/28
 7. Żmijewska Martyna             32/100; 38/72,
 8. Stogowski Sebastian           31,75/100; 53/72; 0/28
 9. Kołodziejska Julia               30,9/100; 8/72
 10. Żbikowski Konrad               30/100; 20/72; 0/28
 11. Sobieski Jakub                     23,65/100; 38/72, 0/28 (zakwalifikowany warunkowo)

 

Klasa I B, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 3-letnie liceum)

Lista osób zakwalifikowanych do klasy I B

 1. Krzemieniewska Julia       61,2/100; 62/72; 18/28
 2. Skarżyńska Julia               58,8/100; 59/72; 0/28
 3. Włodarczyk Piotr               54,2/100; 62/72; 0/28
 4. Pawlak Michał                    44/100; 32/72; 0/28
 5. Kopczyńska Małgorzata    37,2/100; 35/72; 0/28
 6. Matuszewska Wiktoria      35,6/100; 51/72; 25/28
 7. Polewska Patrycja              33,8/100; 20/72; 18/28

Lista osób niezakwalifikowanych do klasy I z powodu braków formalnych.

1. Kozłowska Maja

2. Bronk Anna

3. Miotk Krzysztof

Kandydaci mają możliwość usunięcia braków formalnych podczas rekrutacji dodatkowej, która rozpocznie się 20 lipca 2019 roku.

Related Posts

Dzień Otwarty
Harmonogram rekrutacji
Rekrutacja trwa