Projekt CMI

Nasza szkoła uczestniczy w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim. Projekt ma na celu podniesienie własnych kompetencji cyfrowych oraz aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie w ramach kół