Projekt CMI

Nasza szkoła uczestniczy w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim. Projekt ma na celu podniesienie własnych kompetencji cyfrowych oraz aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie w ramach kół

Warsztaty

15 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty poprowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Tematem warsztatów była min. cyberprzemoc. Uczyliśmy się również jak

Warsztaty

Z okazji Dnia Kobiet, w naszej szkole odbyły się warsztaty pt.: „Poznaję kraj i kulturę Maroka”, które przeprowadziła Chaima Ahtatbi – Szczęsna.