Nasza Oferta

OFERUJEMY

 • ZAJECIA Z NATIVE SPEAKEREM
 • EKONOMIĘ W JĘZYKU OBCYM
 • BEZPŁATNE ZAJĘCIA STACJONARNE I WYJAZDOWE
 • ZAJĘCIA W MAŁYCH GRUPACH
 • CIEPŁY KILMAT I ŻYCZLIWĄ ATMOSFERĘ

WSPÓŁPRACUJEMY Z…

 • UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM
 • STOWARZYSZENIEM KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ W GDYNI
 • FUNDACJĄ „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”
 • GLPK
 • GOK GÓRZNO

ZAPEWNIAMY

ROZWÓJ INTELEKTUALNY:

 • W PRACOWNIACH, NA WYJAZDACH
 • OLIMPIADACH, KONKURSACH
 • Z PROFESJONALNĄ KADRĄ
 • PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH