Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

image

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Górznie

Maria Szwedowska – dyrektor szkoły, tel. nr 721 570 358

Grono pedagogiczne

Maria Szwedowska - nauczyciel chemii, BiZ i PP
Anna Biłas - nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Ciżman- nauczyciel języka angielskiego
Patryciusz Chojnacki - geografia, HIT
Monika Bojanowska - nauczyciel matematyki, wspomaganie
Zbigniew Frygier - nauczyciel matematyki
Iwona Malinowska - nauczyciel historii i WOS
Joanna Karpińska - nauczyciel języka niemieckiego, rewalidacja, wspomaganie
Ks. Bogdan Kołodziejczyk – katecheta
Jarosław Kurzentkowski - nauczyciel informatyki
Iwona Sochacka - nauczyciel biologii
Monika Chachulska- nauczyciel fizyki
Maria Oryszczak - nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Chojnacka - nauczyciel WOS
Krzysztof Domeracki - nauczyciel muzyki
Małgorzata Stańko - WF, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne