Biuletyn Informacyjny

Zdjecie grono pedagogiczne

KSZTAŁCĄC –  WYCHOWUJEMY”

I. Kształcenie

Oferujemy zajęcia fakultatywne przygotowujące na studia

 • medyczne
 • ekonomiczne
 • fizjoterapeutyczne
 • farmaceutyczne
 • politechniczne
 • prawnicze
 • humanistyczne
 • filologię języków obcych.

II. Wychowanie i formacja

Nauczanie w mało licznych klasach daje młodzieży szansę na aktywne uczestnictwo w lekcjach. Małe grupy klasowe, mała szkoła w małym a zarazem urokliwym miasteczku zapewniają bezpieczeństwo i spokojny rozwój młodego człowieka. Misją szkoły jest również przekazywanie i wychowywanie w duchu wartości chrześcijańskich oraz szacunek dla tradycyjnych wartości rodzinnych i patriotycznych.

Zapewniamy:

 • integralny rozwój ucznia w sferze fizycznej, intelektualnej i duchowej
 • kameralny klimat szkoły
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • indywidualizacje kontaktu z uczniem
 • bezpłatne zajęcia stacjonarne i wyjazdowe.

III. Nasze tradycje

 • święta patriotyczne – 1 wrzesień, 11 listopad, 8 grudzień, 3 maj
 • kiermasze przedświąteczne
 • szkolne spotkanie opłatkowe
 • studniówka
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne
 • spotkania młodzieży podczas : Forum Szkół Katolickich, Dnia Szkół SPSK, spotkania młodzieży w Lednicy
 • dni otwarte.

IV. Główne informacje o organie prowadzącym

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 11 listopada 1990r. za zgodą Metropolity Częstochowskiego abpa Stanisława Nowaka, jako odpowiedź na wezwanie Ojca świętego Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Obecnie kieruje ono ponad stu szkołami w całej Polsce. W 2004r. założyło Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Górznie.

Stowarzyszenie za inicjatywę obywatelską w dziedzinie edukacji zostało uhonorowane nagrodą Prezesa Rady Ministrów „Pro Publico Bono”, w dziedzinie oświaty.

V. Internat

Szkoła prowadzi internat, który oferuje uczniom zakwaterowanie w pokojach    2, 3 i 4 osobowych. Są również przygotowane pokoje dla osób niepełnosprawnych. Internat umożliwia całodobową opiekę oraz pełne wyżywienie. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

VI. Współpraca

Zajęcia dydaktyczne i warsztatowe wzbogacamy poprzez współpracę z Górznieńsko – Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni oraz Fundacji „Przyszłość w nauce” w Warszawie. Dzięki współpracy prowadzone są zajęcia takie, jak: warsztaty przyrodnicze, warsztaty chemiczne, zajęcia z edukacji finansowej pod tytułem „ Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, zajęcia terenowe (w zakresie biologii , geografii, fotografii ), badanie wody w zbiornikach wodnych na terenie Górzna oraz wiele innych ciekawych zajęć.

Zapraszamy – rekrutacja trwa!!!