Dzień Papieski

Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. Rodzina to niezwykle istotne, żeby nie powiedzieć palące zagadnienie, zarówno w ewangelizacji świata,