Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 2019/2020

Klasa I A, ( Liceum Ogólnokształcące SPSK, 4-letnie liceum) Lista osób zakwalifikowanych do klasy I A Szwedowski Paweł