Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

W ramach realizacji Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” we wrześniu 2022 roku została powołana

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

W skład Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu weszli nauczyciele szkół:

– Szkoły Podstawowej SPSK w Miesiączkowie

– Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie.

Related Posts